نحوه استفاده از implicit operator و explicit operator در #C


در زبان سی شارپ به طور معمولی نمیتوانید کلاس ها را به یک متغییر از نوع int و یا هر نوع دیگری تبدیل و یا cast کنید و همچنین عملیات برعکس آن. به طور پیشفرض نمیتوانید یک عدد از نوع int را به یک یک کلاس انتساب ....
ادامه مطلب

پیاده سازی Load Balancing در Nginx


زمانیکه تعداد کاربران سایت بیشتر میشود و ترافیک سایت افزایش می یابد عموما یک نمونه ( instance ) از برنامه نمیتواند پاسخگوی همه درخواست ها باشد و مجبور هستیم چندین نمونه برنامه را بر روی چند سرور اجرا کنیم. با این حال نیازمند یک وب سرور هستیم که درخواست های ....
ادامه مطلب

دسته بندی کردن لاگ ها در Serilog


در Serilog لاگ ها به صورت ترتیبی در فایل و یا در Elasticsearch ذخیره میشوند. این لاگ ها زمانیکه تعداد کاربران سایت زیاد میشوند و تعداد آن ها نیز افزایش می یابد، به صورت تصادفی ( به ازای ریکوئست کاربران ) در Elasticsearch و یا فایل متنی ذخیره میشوند. برای مثال یک کاربر ....
ادامه مطلب

پیاده سازی و پابلیش یک Worker Service در Net Core 3.


همراه با انتشار Net Core 3. تیم Asp.Net یک الگوی جدید برای ساخت برنامه های پس زمینه معرفی کرد به نام Worker Service که به عنوان بخشی از SDK در دسترس میباشد. Worker Service برای انجام کارهای پس زمینه ایجاده شده اند و ویژگی اصلی Worker Service این است ....
ادامه مطلب

برچسب گذاری دقیق query ها در Entity Framework Core


گاهی اوقات ممکن است کوئری هایی را در EF بنویسیم و دیتای زیادی را از دیتابیس فراخوانی کنیم و با بزرگ تر شدن پروژه احتمال این خطاها بیشتر میشود و تعداد کوئری ها نیز افزایش می یابد در نتیجه پیداکردن کوئری های سنگین سخت و یا غیرممکن میشود. اگر در SQL Profiler نیز ....
ادامه مطلب