نحوه استفاده از اتربیوت Remote در Asp.Net Core


گاهی لازم است که هنگام وارد کردن اطلاعات در یک فرم, مقدار یکی از فیلدها را مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال هنگام ثبت نام کاربر در سایت نام کاربری یا شماره تلفن کاربر را میخواهیم بررسی کنیم که در دیتابیس موجود نباشد و اگر در دیتابیس رکوردی با آن نام کاربری یا شماره تلفن بود پیغام م ....
ادامه مطلب

استفاده از IClientModelValidator در Asp.Net Core 3.1


اگر بخواهیم یک Attribute را برای اعتبارسنجی ایجاد کنیم معمولا یک کلاس ایجاد میکنیم و از ValidationAttribute ارث بری میکنیم. و سپس متد IsValid را override میکنیم با توجه به نیازی که به آن Attribute داریم. به عنوان مثال در ادامه یک Attribute ایجاد کرده ایم که عمل مقایسه دو پراپرتی را انجام میدهد. ....
ادامه مطلب

پاک کردن لاگ های SQL


در SQL Server هر زمان کاری انجام شود لاگ آن در یک فایل به اسم ERRORLOG.n ذخیره میشود. حرف n در اخر اسم فایل ERRORLOG یک عدد است که هرگاه SQL ریستارت یا اجرا شود یک فایل جدید با یک شماره جدید ایجاد میشود. به طور مثال ERRORLOG.1, ERRORLOG.2, ERRORLOG.3 و ... . ....
ادامه مطلب

تفاوت طول عمرهای Scoped, Transient و Singleton


سرویس هایی که به عنوان Transient رجیستر میشوند همیشه متفاوت هستند. یعنی به ازای هربار فراخوانی سرویس, یک نمونه جدید از شی ایجاد شده و در اختیار DI قرار داده میشود. سرویس هایی که به عنوان Scoped رجیستر میشوند به ازای هر ریکوست یک شی در اختیار DI قرار میگیرد. ....
ادامه مطلب

پیاده سازی Autofac در Asp.Net Core 3.1


Autofac یک ابزار برای مدیریت وابستگی بین کلاسهاست که توسعه برنامه را در هنگام بزرگ شدن چه از نظر اندازه و پیچیدگی ساده میکند. Asp.Net Core بر خلاف Asp.Net کلاسیک Dependency Injection را به صورت توکار پشتیبانی میکند اما با استفاده از Autofac توسعه پروژه آسان تر و سریع تر انجام میشود. ....
ادامه مطلب