با همان دقتی که هر روز لباس هایت را انتخاب میکنی, افکارت را انتخاب کن. این قدرتی است که میتوانی کسب کنی. اگر میخواهی اوضاع زندگی ات را تحت کنترل داشته باشی, در مورد ذهن خودت کار کن. این تنها چیزی است که باید سعی کنی در کنترلش داشته باشی. فردا صبح که از خواب بیدار شدی و در بقیه ی روزهای هفته, سعی کن روز خودت را با کلامی مثبت و روحیه دهنده و الهام بخش شروع کنی. چرا روزت را به این صورت شروع کنی؟ چون همانطور که بیلی فریمن در وب سایت یونیتی نوشته است : "وقتی کلام تو سازنده باشد, متوجه میشوی که واکنش تو نسبت به آنها سازنده است. اگر در طول روز فقط افکار مثبت را از طریق جملاتی خوب بیان کنی, در پایان روز متوجه میشوی که به گونه ای قابل ملاحظه حس رضایت در تو ایجاد میشود." پس اگر میخواهی امروز و هر روزت را عالی سپری کنی و هیچ یک از روزهایت خراب نشود, این کارهای ساده را انجام بده: 1- روزت را با یکی دو کلام مثبت شروع کن. 2- توجه کن چقدر زندگی ات متفاوت خواهد بود اگر نگذاری مردم با کلام و عقایدشان روز تو را خراب کنند. کتاب "تو نمیتوانی روزم را خراب کنی"
مطلبی در مورد معلمی خواندم که به صورت عینی به شاگردانش نشان داد نبخشیدن وضع زندگی آنان را مختل میکند. او به هر شاگردی یک پاکت سیب زمینی داد و از آنان خواست که روی هر سیب زمینی اسم هر فردی را که نبخشیده اند, کسی که آنهارا عصبانی یا دیوانه کرده بود یا برایشان قلدربازی درآورده بود یا به آنها فحش داده بود بنویسند. سپس او از آنها خواست که سیب زمینی هارا در کیسه ای بریزند و آن را در کلاس با خود حمل کنند و راه بروند. طولی نکشید که سنگینی ناشی از بار نبخشیدن مشخص شد. اگر در خانه سیب زمینی داری, میتوانی این تمرین را خانه انجام بدهی. اگر هم نداری, مجسم کن که اگر چنین بار سنگینی را هرروز به دوش بکشی چه حالی پیدا میکنی؟!. باز هم مجسم کن که با بخشش چقدر سبک و شاد میشوی. کتاب تو نمیتوانی روزم را خراب کنی