نحوه استفاده از implicit operator و explicit operator در #C


در زبان سی شارپ به طور معمولی نمیتوانید کلاس ها را به یک متغییر از نوع int و یا هر نوع دیگری تبدیل و یا cast کنید و همچنین عملیات برعکس آن. به طور پیشفرض نمیتوانید یک عدد از نوع int را به یک یک کلاس انتساب ....
ادامه مطلب