سوابق شغلی


 • برنامه نویس سمت سرور در دلتابان از تاریخ 1399/04/10 تا کنون
 • برنامه نویس سمت سرور در فناوران انیاک از تاریخ 1398/09/09 تا 1399/01/31
 • برنامه نویس وب در تحلیلگران داده پردازش پرگار از تاریخ 1397/07/01 تا 1398/06/31
 • برنامه نویس وب در تحلیلگران داده آبیدر از تاریخ 1396/07/01 تا 1397/06/31

سوابق تحصیلی


 • کارشناسی - دانشکده فنی و حرفه ای شمسی پور تهران رتبه 19 کشوری - ورودی سال 97
 • کاردانی - دانشکده فنی و حرفه ای یزدان پناه سنندج - ورودی سال 95

پروژه ها


 • فروشگاه موبایل - مدیریت خرید و فروش, طراحی پنل مدیریت و Api, مدیریت اقساط, چک ها, بدهکاران و طلبکاران - 1399/03/07
 • شنوبین - وب سایت پخش فیلم برای ناشنوایان, طراحی پنل مدیریت و Api برای موبایل - 1398/06/31
 • وب سایت شخصی - وب سایت شخصی - 1398/04/19
 • گیم پازل برای ناشنوایان - پنل مدیریت و Api برای موبایل - 1398/04/06
 • گیم بچین برای ناشنوایان - پنل مدیریت و Api برای موبایل - 1398/02/20
 • سامانه کارآمد - سامانه درخواست خدمات آنلاین, طراحی پنل مدیریت و Api برای موبایل - 1397/11/30
 • طراحی فریمورک شخصی - طراحی فریمورک شخصی - 1397/06/31
 • طراحی وب سایت و پنل مدیریت - طراحی پنل مدیریت و Api برای موبایل شرکت روژیار مدیا - 1397/02/31
 • طراحی سایت - طراحی وب سایت و پنل مدیریت شرکت پارسوا - 1396/12/29
 • سامانه هوشمند کنترل محیطی دانشگاه کردستان - طراحی پنل مدیریت - 1396/11/10

تخصص ها


#C Asp.Net Core Asp.Net MVC Asp.Net Web API EntityFramework EntityFramework Core SQL Code First Reflection OOP Identity JWT JWE DI Middleware WCF CQRS IdentityServer Redis MongoDb Kendo UI Generics TFS AutoMapper Autofac IIS Dapper