سوابق شغلی


 • برنامه نویس سمت سرور در دلتابان از تاریخ 1399/04/10 تا کنون
 • برنامه نویس سمت سرور در فناوران انیاک از تاریخ 1398/09/09 تا 1399/01/31
 • برنامه نویس وب در تحلیلگران داده پردازش پرگار از تاریخ 1397/07/01 تا 1398/06/31
 • برنامه نویس وب در تحلیلگران داده آبیدر از تاریخ 1396/07/01 تا 1397/06/31

سوابق تحصیلی


 • کارشناسی - دانشکده فنی و حرفه ای شمسی پور تهران رتبه 19 کشوری - ورودی سال 97
 • کاردانی - دانشکده فنی و حرفه ای یزدان پناه سنندج - ورودی سال 95

پروژه ها


 • فروشگاه موبایل - مدیریت خرید و فروش, طراحی پنل مدیریت و Api, مدیریت اقساط, چک ها, بدهکاران و طلبکاران - 1399/03/07
 • شنوبین - وب سایت پخش فیلم برای ناشنوایان, طراحی پنل مدیریت و Api برای موبایل - 1398/06/31
 • وب سایت شخصی - وب سایت شخصی - 1398/04/19
 • گیم پازل برای ناشنوایان - پنل مدیریت و Api برای موبایل - 1398/04/06
 • گیم بچین برای ناشنوایان - پنل مدیریت و Api برای موبایل - 1398/02/20
 • سامانه کارآمد - سامانه درخواست خدمات آنلاین, طراحی پنل مدیریت و Api برای موبایل - 1397/11/30
 • طراحی فریمورک شخصی - طراحی فریمورک شخصی - 1397/06/31
 • طراحی وب سایت و پنل مدیریت - طراحی پنل مدیریت و Api برای موبایل شرکت روژیار مدیا - 1397/02/31
 • طراحی سایت - طراحی وب سایت و پنل مدیریت شرکت پارسوا - 1396/12/29
 • سامانه هوشمند کنترل محیطی دانشگاه کردستان - طراحی پنل مدیریت - 1396/11/10

تخصص ها


#C Asp.Net Core Asp.Net MVC API EntityFramework EntityFramework Core SQL Code First Reflection OOP Identity JWT & JWE WCF CQRS IdentityServer Redis MongoDb Kendo UI TFS AutoMapper Autofac Dapper Docker CI/CD git آشنا به AzureDevOps Logging