تست نویسی برای APIها در Asp.Net Core


در مقاله قبل به بررسی مثالی از نوشتن تست واحد پرداختیم. در این مطلب می خواهیم به پیاده سازی تست برای APIها بپردازیم با استفاده از کتابخانه xUnit. برای این کار ابتدا یک پروژه از نوع Asp.Net Core Web App ایجاد می کنیم. سپس یک کنترلر به نام UsersController ایجاد میکنیم ....
ادامه مطلب

استفاده از ThrowHelper به جای throw new Exception


زمانی که در برنامه می خواهیم خطایی را صادر کنید، معمولا از throw new exception استفاده می کنیم و متن مناسب خطا را درون کلاس exception قرار می دهیم. اما اگر تعداد این صادر کردن خطاها زیاد شود باعث افزایش کد assembly می شود. ....
ادامه مطلب

اضافه کردن Expiration time به دیتابیس مونگو در Asp.Net Core


گاهی اوقات نیازمند آن هستنید که دیتاهایی را برای مدت زمان مشخصی نگه دارید و سپس آنها را پاک کنید. اگر بخواهید خودتان این کار را انجام دهید، کاری وقت گیر و غیرمعقولی را انجام می دهید. اما می توانید با استفاده از Expiration time مربوط به دیتابیس Mongo و یا TTL مربوط به ردیس این کار را انجام دهید. د ....
ادامه مطلب

ConfigureAwait(false) چگونه کار می کند؟


اگر با Asp.Net MVC کار کرده باشید به احتمال زیاد این کلمه برای شما آشناست. زمانی که یک ریکوئست به برنامه های Asp.Net MVC ارسال می شود، اطلاعات مربوط به ریکوئست مانند Uri,Headers, RemoteAddress و ... درون HttpContext.Current قرار دارند. اطلاعات HttpContext.Currrent ....
ادامه مطلب

سفارشی سازی دستورات Redis با استفاده از LuaScript در Asp.Net Core


اگر بخواهیم دستورات ردیس را مستقیما درون برنامه فراخوانی کنیم میتوانیم از LuaScript که در کتابخانه StackExchange.Redis قرار دارد استفاده کنیم. با استفاده از LuaScript میتوانیم چندین دستور ردیس را در یک ریکوئست اجرا کنیم. سناریویی را در نظر بگیرید که تعداد دفعات فراخوانی شدن یک API یا یک متد برای ش ....
ادامه مطلب