در SQL Server هر زمان کاری انجام شود لاگ آن در یک فایل به اسم ERRORLOG.n ذخیره میشود. حرف n در اخر اسم فایل ERRORLOG یک عدد است که هرگاه SQL ریستارت یا اجرا شود یک فایل جدید با یک شماره جدید ایجاد میشود. به طور مثال ERRORLOG.1, ERRORLOG.2, ERRORLOG.3 و ... .

با گذر زمان تعداد و حجم این فایل ها زیاد میشود و فضای زیادی را اشغال میکند.

این فایل در مسیر زیر قرار دارند :

Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQL\LOG\

 توصیه میشود که مرتبا فایل لاگ ها را حذف کنید. برای انجام این کار میتوانید کوئری زیر را در SQL اجرا کنید.

EXEC sp_cycle_errorlog

برای اجرای این دستور باید به دیتابیسی که انتخاب شده است دقت کنید چون به طور پیشفرض کوئری بر روی دیتابیس master اجرا میشود. برای اجرای کوئری بر روی یک دیتابیس خاص میتوانید به صورت زیر عمل کنید.

USE DataBaseName EXEC sp_cycle_errorlog

با اجرای این دستور تمامی لاگ های مربوط به دیتابیس مورد نظر پاک خواهد شد.

اگر بخواهید که این کار به صورت یک job کار کند میتوانید همین دستور را EXEC sp_cycle_errorlog به صورت یک کار زمانبدی شده ایجاد کنید که در فواصل زمانی مشخص اجرا شده و لاگ هارا پاک کند.

یک نکته دیگر درباره لاگ ها این است که SQL به طور پیشفرض 6 فایل لاگ را نگه داری میکند. اگر قصد دارید که تعداد فایل نگه داری شده لاگ هارا تغییر دهید باید به صورت زیر عمل کنید :

  • پوشه Management را در SQL Server Management باز کنید.
  • بر روی SQL Server Log کلیک راست کنید و گزینه Configure را انتخاب کنید.
  • گزینه Limit the number of error log files before they are recycled را انتخاب کنید.
  • در این قسمت باید مشخص کنید که چه تعداد فایل لاگ را میخواهید نگه دارید. این عدد باید بین 6 تا 99 باشد.

در SQL 2017 میتوانید در قسمت Maximum size for error log file in KB حداکثر حجم فایل لاگ هارا هم مشخص کنید. اگر این مقدار را به 0 تغییر دهید حجم فایل نامحدود خواهد شد.

Powered by Froala Editor

نظرات