سفارشی سازی دستورات Redis با استفاده از LuaScript در Asp.Net Core


اگر بخواهیم دستورات ردیس را مستقیما درون برنامه فراخوانی کنیم میتوانیم از LuaScript که در کتابخانه StackExchange.Redis قرار دارد استفاده کنیم. با استفاده از LuaScript میتوانیم چندین دستور ردیس را در یک ریکوئست اجرا کنیم. سناریویی را در نظر بگیرید که تعداد دفعات فراخوانی شدن یک API یا یک متد برای ش ....
ادامه مطلب

همگام سازی MemoryCache در تمامی instance ها


در پروژه هایی که چند instance از آن بر روی سرور قرار دارد و از MemoryCache استفاده میکنند، یکی از مشکلات مدیریت کردن Memory Cache آنهاست. به عنوان مثال بر روی یک instance دیتایی درون Memory قرار دارد که با سایر instance ها ت ....
ادامه مطلب