استفاده از AutoMapper در Asp.Net Core


AutoMapper یک کتابخانه برای مپ کردن اشیا میباشد که کار مپ کردن دستی را بسیار ساده میکند. به عنوان مثال شما نیاز دارید یک DTO را به یک مدل دیگر مپ کنید. برای این کار شما باید برای تمامی پراپرتی های موردنیاز کد بنویسید. به طور مثال باید به صورت زیر عمل کنید: ....
ادامه مطلب