مدیریت خطاها ( Exception handling ) در Asp.Net Core 3.1


در این قسمت میخواهیم یک Middleware کلی برای مدیریت خطاها در برنامه ایجاد کنیم. یعنی زمانی که خطایی در هر کجا از برنامه رخ داد بتوانیم توسط این Middleware خطا را پیدا کنیم و پیغام مناسب را به کاربر نشان دهیم. نحوه کار این Middleware به این صورت است که در اوله خط میان افزارها ی ....
ادامه مطلب

نحوه استفاده از اتربیوت Remote در Asp.Net Core


گاهی لازم است که هنگام وارد کردن اطلاعات در یک فرم, مقدار یکی از فیلدها را مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال هنگام ثبت نام کاربر در سایت نام کاربری یا شماره تلفن کاربر را میخواهیم بررسی کنیم که در دیتابیس موجود نباشد و اگر در دیتابیس رکوردی با آن نام کاربری یا شماره تلفن بود پیغام م ....
ادامه مطلب

پیاده سازی Autofac در Asp.Net Core 3.1


Autofac یک ابزار برای مدیریت وابستگی بین کلاسهاست که توسعه برنامه را در هنگام بزرگ شدن چه از نظر اندازه و پیچیدگی ساده میکند. Asp.Net Core بر خلاف Asp.Net کلاسیک Dependency Injection را به صورت توکار پشتیبانی میکند اما با استفاده از Autofac توسعه پروژه آسان تر و سریع تر انجام میشود. ....
ادامه مطلب