ایجاد یک Interceptor برای پیدا کردن کوئری های کند در EntityFramework Core


در این مطلب میخواهیم یک Interceptor ایجاد کنیم برای پیدا کردن کویری هایی که بیشتر از 2 ثانیه طول میکشند. برای پیاده سازی باید یک کلاس ایجاد کنیم که از کلاس DbCommandInterceptor ارث بری کند. کلاس DbCommandInterceptor در EF Core 3 و یا ورژن های بالاتر قرار دارد ....
ادامه مطلب

دسته بندی کردن لاگ ها در Serilog


در Serilog لاگ ها به صورت ترتیبی در فایل و یا در Elasticsearch ذخیره میشوند. این لاگ ها زمانیکه تعداد کاربران سایت زیاد میشوند و تعداد آن ها نیز افزایش می یابد، به صورت تصادفی ( به ازای ریکوئست کاربران ) در Elasticsearch و یا فایل متنی ذخیره میشوند. برای مثال یک کاربر ....
ادامه مطلب