پیاده سازی Load Balancing در Nginx


زمانیکه تعداد کاربران سایت بیشتر میشود و ترافیک سایت افزایش می یابد عموما یک نمونه ( instance ) از برنامه نمیتواند پاسخگوی همه درخواست ها باشد و مجبور هستیم چندین نمونه برنامه را بر روی چند سرور اجرا کنیم. با این حال نیازمند یک وب سرور هستیم که درخواست های ....
ادامه مطلب