پیاده سازی Short polling


سناریوی ساختن یک کیک را در نظر بگیرید: اصافه کردن مواد کیک اضافه کردن شیر اضافه کردن تخم مرغ مخلوط کردن مواد کیک اماده کردن فر پختن کیک کیک اماده است در این مطلب میخوایم یک سناریوی شبیه به پختن کیک را به صورت Short polling و Long polling پیاده سازی کنی ....
ادامه مطلب