ConfigureAwait(false) چگونه کار می کند؟


اگر با Asp.Net MVC کار کرده باشید به احتمال زیاد این کلمه برای شما آشناست. زمانی که یک ریکوئست به برنامه های Asp.Net MVC ارسال می شود، اطلاعات مربوط به ریکوئست مانند Uri,Headers, RemoteAddress و ... درون HttpContext.Current قرار دارند. اطلاعات HttpContext.Currrent ....
ادامه مطلب

تفاوت async و sync


در مطلب قبلی نحوه کار Thread Pool ارائه شد. در این مطلب به بررسی تفاوت بین متدهای async و sync میپردازیم که فرق بین این دو نوع چیست و چرا باید از متدهای async استفاده کنیم. زمانی که شما یک متد را به صورت sync مینویسید و به طور مثال میخواهید عملیات ذخیره کردن دیتاهارا انجام دهید ....
ادامه مطلب

نحوه کار Thread pool در #C


زمانی که درخواستی به برنامه Net. ارسال میشود, برای هندل کردن درخواست یک Thread ایجاد میشود. زمانی که یک Thread ایجاد میشود مقداری منابع مانند مموری به Thread اختصاص می یابد. و در نهایت زمانی که کار انجام میشود Garbage Collector, ابجکت ایجاد شده ب ....
ادامه مطلب