تفاوت IOptions, IOptionsMonitor و IOptionsSnapshot


در مطلب قبل به نحوه خواندن دیتاها از appsettings.json توسط IOptions پرداختیم. در این مطلب به بررسی تفاوت بین IOptions, IOptionsMonitor و IOptionsSnapshot میپردازیم. اینترفیس IOptions به صورت Singleton عمل میکند و به همین دلیل میتواند در تمامی سرویس ها با هر نو ....
ادامه مطلب

خواندن دیتاها از appsettings.json در asp.net core


در asp.net core پارامترهایی مانند کانکشن استرینگ های دیتابیس, کانفیگ های مربوط به سرویس ها, دیتاهایی که به ندرت تغییر میکنند را در فایل appsettings.json قرار میدهند و هر زمان که نیاز باشد آنها را از appsetting.json دریافت کنند باید از IConfiguration استفاده ....
ادامه مطلب