خواندن دیتاها از appsettings.json در asp.net core


در asp.net core پارامترهایی مانند کانکشن استرینگ های دیتابیس, کانفیگ های مربوط به سرویس ها, دیتاهایی که به ندرت تغییر میکنند را در فایل appsettings.json قرار میدهند و هر زمان که نیاز باشد آنها را از appsetting.json دریافت کنند باید از IConfiguration استفاده ....
ادامه مطلب