تست نویسی با دیتابیس واقعی


هنگام نوشتن تست ها در بعضی موارد نیازمند ارتباط با دیتابیس هستیم که دیتایی را از آن بخوانیم و یا رکوردهایی را در آن ذخیره کنیم. اگر از یک دیتابیس ثابت استفاده کنیم، هربار که تست ها اجرا شوند مقادیر موجود در دیتابیس تغییر خواهند کرد و اگر شخص دیگری با دیتابیس کار کند و دیتاهای آن را تغییر دهد ....
ادامه مطلب

تست نویسی با xUnit در Asp.Net Core


امروزه تست نویسی یکی از موارد مهم در توسعه و تولید یک نرم افزار به حساب می آید، اگرچه با نوشتن تست سرعت توسعه کاهش می یابد اما مزایای آن در زمان توسعه، افزودن ویژگی های جدید و تغییرات نمایان می شود. اگر از تست نویسی ....
ادامه مطلب