Load Test با استفاده از Locust


در این مطلب به معرفی یک ابزار برای تست کردن APIها میپردازیم. Locust یکی از ابزارهایی است که امکان ارسال ریکوئست های زیاد را برای ما فراهم می کند. برای استفاده از Locust میتوانیم از image آن استفاده کنیم و یک فایل python به نام locustfile.py باید ایجاد کنیم که در آن دستورات لازم برای ارسال ریکوئست ....
ادامه مطلب