ساخت کد Time-based one time password همراه با زمان انقضای آن


به صورت پیشفرض دات نت از کلاس Rfc6238AuthenticationService برای ایجاد و اعتبارسنجی کد totp استفاده می کند. مشکلی که در این کلاس وجود دارد آن است که کد totp را که تولید می کند به مدت 9 دقیقه معتبر است. این زمان قابل تغییر نیست و به صورت هارد کد نوشته شده است. ....
ادامه مطلب