Strategy Pattern در #C


استراتژی یک الگوی طراحی می باشد که یک سری قوانین در آن نوشته می شود و اجازه می دهد پیاده سازی هایی متفاوت از آن داشته باشیم. برای مثال میخواهیم یک ریپازیتوری برای خواندن دیتاها بنویسیم که بعدا در صورت نیاز بتوانیم محل خوانده شدن دیتاهارا (با کمترین تغییر در کد) تغییر دهیم. میتوانیم دیتاها را در ....
ادامه مطلب

پیاده سازی Generic Controller همراه با Generic Repository


در هنگام توسعه پروژه زمانی که تعداد جداول افزایش می یابد پیاده سازی عملیات CRUD برای جداول وقت گیر میشود. در این مقاله به پیاده سازی سیستمی میپردازیم که عملیات CRUD را به صورت خودکار انجام دهد. ....
ادامه مطلب

الگوی طراحی Singleton


مفهوم Singleton : در این الگو هدف آن است که فقط یک نمونه از کلاس در کل سیستم وجود داشته باشد. و فقط زمانی که به شی نیاز دارید یک نمونه از آن در اختیار شما قرار بگیرد و از ساخت شی های غیر ضروری جلوگیری شود. ....
ادامه مطلب